شهرخبر

مقابله پدافند هوایی سوریه با اهداف متخاصم در حمص

منابع سوری از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف متخاصم در آسمان حمص خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف متخاصم در آسمان حمص خبر دادند.