شهرخبر

اینفوگرافیک؛

هر آنچه که باید درباره بیماری واگیردار آبله میمون بدانیم

آبله میمون بیماری نادر عفونی و نتیجه ورود یک ویروس به بدن است این بیماری واگیردار است.

هر آنچه که باید درباره بیماری واگیردار آبله میمون بدانیم

هر آنچه که باید درباره بیماری واگیردار آبله میمون بدانیم