شهرخبر
عکس دیده نشده از نخبه فضای مجازی و خانواده اش که دیروز فوت شدند
طلبه مجاهد و خستگی ناپذیر مرحوم فرج نژاد به همراه همسر و سه فرزندش آسمانی شد( ماشینی به او زد درحالی او با خانواده سوار بر موتور بودند)/ اخیرا به او گفتم چرا ماشینت فروختی،پاسخ داد چون هرجا رفتم هزینه چاپ کتابم را ندادند و چون موضوعش را برای جبهه انقلاب لازم است،مجبور شدم ماشین خودم را بفروشم و هزینه کنم/ موضوع کتابش در مورد دسیسه ها و برنامه های صیونیست و... بود.
عکس دیده نشده از نخبه فضای مجازی و خانواده اش که دیروز فوت شدند