شهرخبر

تصویر پلیسی که دیشب در ماهشهر به شهادت رسید

تصویر «ضرغام پرست» که دیشب در ماهشهر به شهادت رسید

شهید ستوان دوم "ضرغام‌پرست" از نیروهایی بود که در کار توزیع آب در روستاهای خشکی زده استان خوزستان فعالیت و آبرسانی می‌کرد و توسط اشرار به شهادت رسید.