شهرخبر

آب رسید اما دیر؛ مطالبه به حق پرداخت خسارت کشاورز و دامدار

آب رسید اما دیر؛ مطالبه به حق پرداخت خسارت کشاورز و دامدار

با اینکه آب به بسیاری از مناطق پایین دست کرخه رسید و گاومیش‌ها و زمین‌های زراعی سیرآب شدند، اما اهالی منطقه از دیر رسیدن آب خساراتی دیدند و حالا از مسئولین مطالبه به حق پرداخت خسارت دارند.