شهرخبر

شادی نوجوان خوزستانی از رسیدن آب به گاومیش‌ها

شادی نوجوان خوزستانی از رسیدن آب به گاومیش‌ها

با آزاد سازی آب از سد کرخه امروز چهاشنبه ۳۰ تیرماه آب به مناطق پایین دست سد رسید.