شهرخبر

فیلم/ سیل هولناک در چین

بارندگی و سیل بی سابقه در چین

طی یک روز در ژنگژو، و در عرض یک ساعت ۲۰۰ میلی متر باران بارید این در حالی است که در آلمان، در عرض ۲۴ ­ساعت ۱۵۴ میلی لیتر باران بارید.