شهرخبر

فیلم/ لحظه بلعیده شدن مردم چین در سیل

بارندگی و سیل بی سابقه در چین

تصاویر ویدیویی نشان می دهد سیل منجر به فرو نشست زمین شده و مردم در حال کمک به یک نفر هستند که در دهانه این گودال گرفتار شده, با نشست زمین همه داخل گودال می‌روند.