شهرخبر

فیلم/ لشکر تانکرهای آبرسان سپاه به سمت خوزستان

1

لشکر تانکرهای آبرسان سپاه به سمت ۲۵ درصد از مساحت استان خوزستان در روستاها و شهرهایی که دچار کم آبی هستند.