شهرخبر
کشف راز یک مرد بعد از 43 سال، او یک زن بود!

این زن به مدت چهل و سه سال هویتش را افشا کرد. او به دلایل بسیاری در این مدت مانند یک مرد زندگی کرده، لباس پوشیده و حتی صحبت کرده و هیچکس از جنسیت او با خبر نبوده است. در این ویدئو داستان زندگی او که بسیار جالب و دیدنیست را تماشا خواهیم کرد.

همراه ما باشید!

منبع: Youtube