شهرخبر

فیلم/ کرخه در راه نجات هورالعظیم

فیلم|کرخه در راه نجات هورالعظیم

آب رودخانه کرخه امروز در بستان بیشتر از دیروز بود و امید است که با استمرار رهاسازی آب از سد شاهد نجات هورالعظیم باشیم.