تدارک 40 هزار دقیقه‌ای شبکه‌های استانی تلویزیون برای عید تا عید