به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، "الیاس جمیدی " با اسکیت خود از بلندترین پل جهان در جنوب فرانسه به پائین پرید او این کار را سرگرمی عالی برای خود و تماشاچیانش می داند.

الیاس در اینستاگرام خود نوشت: روز گذشته نخستین پرشم را از پل انجام داد ترسناک اما کارساز بود. ارتفاع این پل ۹۰۰ فوت -  ۲۷۵  متر – است و الیاس برای جلوگیری از مرگ حتمی اش هنگام پرش از چتر نجات استفاده کرد که در موقع مناسب چتر نجاتش را باز کرد. در فیلم دیده می شود او هنگام پرش به کسانی که از وی فلیم گرفته اند می گوید"بزن بریم".

الیاس به بانجی جامپینگ هم علاقه زیادی دارد و بارها از پل های زیادی پرش انجام داده است.

DcSVcQN8s09j