شهرخبر

فیلم/ کودک ربایی در نیویورک که به شکست انجامید

ب

فردی ۲۴ ساله پس از تلاشی بیشرمانه برای ربودن کودکی ۵ ساله در برابر چشمان مادرش در نیویورک بازداشت شد.