شهرخبر

میخواهند زمین سوخته را شعله ور تحویل دهند!

به گزارش مشرق مهدی محمدی در توئیتی نوشت: ظاهرا استراتژی زمین سوخته راضی شان نکرده. می خواهند همان زمین سوخته را هم آتش بزنند و شعله ور تحویل بدهند.

میخواهند زمین سوخته را شعله ور تحویل دهند!

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.