شهرخبر

نقاشی دیواری جورج فلوید تخریب شد/صاعقه مقصر است یا سفیدپوستان؟

بنابر ادعای شاهدان، نقاشی دیواری جورج فلوید در اثر صاعقه تخریب شده اما بسیاری در فضای مجازی آن را کاری عامدانه می دانند.

نقاشی دیواری جورج فلوید تخریب شد/صاعقه مقصر است یا سفیدپوستان؟

مشرق نیوز