شهرخبر
آیت اللهی که تا پایان عمر نامحرم ندید+عکس
آیت‌الله حاج آقا رحیم ارباب زندگی بسیار زاهدانه و خالی از تجمل داشت؛ فضایل اخلاقی وی نمونه و رونوشتی از خلق و خوی پیامبر(ص) و پیشوایان دین (ع) بود.

آیت‌الله حاج آقا رحیـم ارباب، دو سـه سال آخر عمر نابینا شد. وقتى از ایشـان پرسیدند: پس از این همه عمر، آیا ادعایى هم دارید یا نه؟

ایشان فرمودند: «در مسایل علمى، هیچ ادعایى ندارم. اما در مسایل شخصى خود، دو ادعا دارم: یکى آنکه به عمرم غیبت نکردم و غیبت نشنیدم؛ دوم آنکه در طول عمرم، چشمم به نامحرم نیفتاده».

در احوال شخصى ایشان نقل شده که فرموده بودند: «برادرم با همسرش، چهل سال در منزل ما بودند؛ در این چهل سال، حتی یک بار هم همسر برادرم را ندیدم».

۲ ادعای بزرگ حاج آقا رحیم ارباب  تصاویر