به گزارش برنا، طبق کتابی با موضوع ریاست جمهوری دونالد ترامپ، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا نگران بودند که او بعد از شکست در انتخابات، به کودتا یا دیگر اقدامات غیرقانونی برای باقی ماندن در کرسی ریاست جمهوری دست بزند. سران نیروهای مسلح آمریکا آنقدر نگران این موضوع بودند که در جلسات غیر رسمی درباره طرق مقابله با کودتا یا دیگر اقدامات غیرقانونی ترامپ با یکدیگر صحبت کردند.

 این کتاب به طور مشرتک توسط «کارُل لیونینگ» و «فیلیپ راکر» خبرنگاران روزنامه واشنگتن درباره دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشته شده و نام آن «من به تنهایی می‌توانم درستش کنم»، است