شهرخبر

نخستین تصویر از مهدی کوشکی در نقش الیاس در سریال «جیران» منتشر شد.

کارگردان: حسن فتحی

تهیه کننده: اسماعیل عفیفه

نویسندگان: احسان جوانمرد، حسن فتحی

عکس: محمد اسماعیلی