شهرخبر

رضا بهبودی در خاتون، اولین سریال تینا پاکروان در نقش «دکتر بوکوفسکی» به ایفای نقش می پردازد.

«خاتون» روایت داستانی-تاریخی از خانواده ای است که از اول شهریور 1320 آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار تحولاتی می شود.

تاریخ ایران با همه فراز و فرودش در زندگی تک تک ما جریان دارد.

«دکتر بوکوفسکی» پزشکی لهستانی است که در بندر پهلوی مشغول ساخت بیمارستان است.

سرنوشت او در این سرزمین به گونه ای دیگر رقم می خورد.