شهرخبر

چنددرصد از تحریم‌کنندگان انتخابات 1400 پشیمان شده‌اند؟

کدخبر: 425982
اقتصادنیوز: در نظرسنجی جدید ایسپا میزان رضایت پاسخگویان از شرکت و عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته شده است.

به گزارش اقتصادنیوز در نظرسنجی ایسپا  ۸۶.۹ درصد پاسخگویانی که گفته‌اند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند، اکنون از شرکت خود در انتخابات رضایت دارند و ۱۰.۵ درصد آن‌ها از این تصمیم رضایت ندارند. ۲.۶ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

همچنین از کل افرادی که در انتخابات شرکت نکرده بودند، ۷۷.۶ درصد اکنون از عدم شرکت خود راضی هستند و ۱۵.۸ درصد آن‌ها گفته‌اند از اینکه در انتخابات شرکت نکرده‌اند رضایت ندارند. ۶.۶ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

از نظر آماری تفاوت معناداری در رضایت یا عدم رضایت پاسخگویان از شرکت در انتخابات بین گروه‌های جنسی، سنی، تحصیلی و شغلی مشاهده نمی‌شود.

این نظرسنجی در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات اجرا شده است. جامعه آماری این نظرسنجی شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۵ نفر بوده است. 

انتخابات