شهرخبر

وزارت اطلاعات دولت رییسی به چه کسی سپرده می‌شود؟

وزیر اطلاعات منتخب ابراهیم رییسی هم رویکرد او در حوزه امنیت را نشان می‌دهد و هم اولویت‌های امنیتی او را مشخص می‌کند.

وزارت اطلاعات دولت رییسی به چه کسی سپرده می‌شود؟

سلام نو سرویس سیاسی: وزارت اطلاعات از جمله وزارت‌خانه‌هایی است که وزیر منتخبش هم تاثیر عملیاتی بر فضای سیاسی و امنیتی کشور و هم تاثیری نمادین بر رویکرد دولت در حوزه امنیت دارد. شاید وزارت اطلاعات امروز وزارت اطلاعات قدرتمند و قاطع دولت هاشمی و خاتمی نباشد، اما وزیر این وزارتخانه همچنان از مهم‌ترین چهره‌های امنیتی کشور است.

با این تفاسیر وزیر اطلاعات منتخب ابراهیم رییسی هم رویکرد او در حوزه امنیت را نشان می‌دهد، هم جایگاه وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اطلاعاتی سال‌های آینده را روشن می‌کند.

سید محمود نبویان، مجتبی ذوالنوری و حیدر مصلحی سه گزینه‌ای بودند که در لیست‌های احتمالی و تبلیغات انتخاباتی از آن‌ها به عنوان وزیر اطلاعات دولت سیزدهم یاد می‌شد. با این همه نگاهی به این اسامی نشان می‌دهد که هر سه نفر از شانس کمی برای تصدی این پست برخوردار هستند.

نبویان و ذوالنور نه تنها فعالیت سیاسی جدی دارند بلکه وابستگی سیاسی به یکی از تندروترین طیف‌های سیاسی اصولگرا را دارند. با توجه به لیست وزرای سابق اطلاعات به نظر می‌رسد که نظام مایل است کسی وزیر اطلاعات شود که به نیروهای حزبی وابسته نباشد و حدالمقدور با جهت‌گیری سیاسی شناخته نشود.

حیدر مصلحی تا پایان دوران وزارت واجد چنین شرایطی بود، اما بعد از دوران وزارت نه تنها اندکی این ویژگی خود را از دست داد بلکه با مواضع خاص خود باعث ماجراهایی نیز شد. در نتیجه به نظرم می‌رسد مصلحی، نبویان و ذوالنور کمترین شانس را برای حضور در وزارت اطلاعات داشته باشند.

گزینه جدی بعد مصطفی پورمحمدی است که سابقه فعالیت در دستگاه قضا و وزارت دادگستری را دارد. او چند ویژگی خاص دارد که می‌تواند او را به گزینه مطلوب رییسی برای وزارت اطلاعات تبدیل کند. او هرچند دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است، اما به مواضع میانه مشهور است و بین عموم طیف‌هایی سیاسی محترم است. از طرف دیگر او سابقه فعالیت در سطح بالای وزارت اطلاعات را داشته و با این وزارت‌خانه غریبه نیست. در انتها نیز ابراهیم رییسی او را از نزدیک می‌شناسد و او را به عنوان مشاور خود در دستگاه قضا نیز منصوب کرده بود.

چهره دیگری که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات مطرح می‌شود علی عبدالهی رئیس حفاظت قوه قضائیه است. عبداللهی سابقه حضور در دادسرای ویژه روحانیت را دارد و قبل از رسیدن به پست ریاست حفاظت قوه قضائیه، جانشین رییس این مرکز بود. او از چهره‌های معتمد رییسی در مبارزه با فساد بود.

اما رییسی یک گزینه دیگر هم پیش رو داد و آن استفاده از چهره‌ای کمتر شناخته شده است، چهره‌ای که می‌تواند از بدنه وزارت اطلاعات باشد یا مثل مصلحی از خارج از وزارت. باید صبر کرد و دید رییسی چه کسی را برای این وزارت خانه مهم معرفی می‌کند و مسیر وزارت اطلاعات را چطور ترسیم می‌کند.