«محمود عباس زاده مشکینی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با ارسال گزارش برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: متن این گزارش را مطالعه نکردم، گزارش هنوز از هیئت رئیسه به کمیسیون ارجاع نشده است. اولین اولویت کمیسیون پس از تعطیلات، بررسی گزارش برجام است. گزارش ارجاع شده به کمیسیون امنیت ملی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم و در صورت وجود ابهام از وزیر خارجه برای حضور در کمیسیون و پاسخگویی به سوالات دعوت به عمل خواهد آمد. 

او ادامه داد: اگر در گزارش تغییراتی ایجاد شده باشد و مطلب نو و یا پیشنهاد جدیدی در این گزارش وجود داشته باشد براساس قانون اقدام راهبردی و براساس چارچوب ها عندالزوم از مسئولین وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده دعوت خواهیم کرد. 

عباس زاده بیان کرد: اقدامات انجام شده در برجام را در طی این مدت با قوانین و چارچوب ها تطبیق می دهیم. 6