به گزارش برنا؛ دکتر سلطانی فر به همراه علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان وارد فدراسیون وزنه برداری شد.

علی مرادی رییس فدراسیون و مربیان تیم ملی از دکتر سلطانی فر استقبال و گزارشی از آخرین وضعیت ملی پوشان کشورمان را به وزیر ورزش و جوانان ارائه دادند.

وزیر ورزش و جوانان در این دیدار تمرینات تیم ملی وزنه برداری را نظاره و با اعضای تیم ملی گفت و گو کرد.