امضای تفاهم نامه مشارکت در هزینه‌های تیم فوتبال امید