«سید محمد غروی»، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با جلسه اخیر رئیس جمهور منتخب با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آقای رییسی به جامعه مدرسین تشریف آوردند و در جلسه شورای مرکزی شرکت کردند. برخی از صحبت ها جنبه ساختاری و برخی جنبه اقتصادی داشت، من تا اواخر جلسه بودم و جلسه خوبی بود و نکات خوبی در رابطه با مشکلات معیشتی مردم مطرح شد.

او با توجه به جلسه ای که برگزار شد در رابطه با یکدستی قوا و نگرانی ها درباره این موضوع اظهار کرد: ما هنوز در مقام عمل با چیزی مواجه نشده ایم اما از نظر احساس هماهنگی، اینطور به نظر می آید که در این دوره قوا با هم هماهنگ هستند و کارها بهتر پیش خواهند رفت و همکاری بیشتر خواهد بود، این حدس مطرح است ولی باید در عمل دید. البته نباید شرایط سخت کشور را از نظر دور دید.

او افزود: سخت است که دولت آینده بتواند به سرعت کارهای خود را عملی کند در عین حال که انتظار داریم دولتی چابک با تکاپوی بیشتری به صحنه بیاید در عین حال حس می شود کار برای دولت آینده سخت است. با توجه به مشکلاتی که می‌بینیم و انتظاراتی که مردم دارند، کار سختی در پیش است.

غروی تاکید کرد: نظر همه مردم برای کابینه به هیچ طریقی جلب نمی شود. انسان طوری خلق شده که نمی شود نظر همه را جلب کرد خدا قادر مطلق است اما خدا هم نمی تواند نظر همه را جلب کند. اما اگر دولتی که بر سر کار می آید وزرای قدرتمندی معرفی کند و مجلس کمک کند و مثل یک شرکت تعاونی سهم خواهی وجود نداشته باشد و براساس تعهد و تجربه و بر این اساس، دولتی پر تحرک و پر جنب و جوش و جهادی بر سر کار بیاید کارها بهتر از این خواهد بود که ما ملاحضه می کنیم و دولت دولتی موفق خواهد بود.7