یک پدر برای تربیت دخترش چه نکاتی را باید رعایت کند؟

پدر - دختر - تربیت دختر -

به مادرش احترام بذارید تا بدونه در آینده چه انتظاری از همسرش داشته باشه
 

پدر - دختر - تربیت دختر -

دخترتون رو زیاد بغل کنید، نوازش کنید و از این طریق بهش حس آرامش و امنیت بدید
 

پدر - دختر - تربیت دختر - از خوشگلیش تعریف کنید، کمک کنید اعتماد به نفس داشته باشه و از دختر بودنش لذت ببره