تقویت همکاری در زمینه امنیت مرزی در دیدار مقامات قزاقستان و بلاروس

«آناتولی لاپو» رئیس کمیته دولتی مرزی بلاروس و «دارخان دلمانف» معاون رئیس کمیته امنیت ملی و مدیر خدمات مرزبانی قزاقستان با یکدیگر ملاقات کردند.

طرفین در این دیدار در مورد اوضاع در مرزهای دولتی، روند توسعه آن، تهدید و مشکلات موثر بر امنیت در مرز صحبت و در خصوص فعالیت‌های عملیاتی و خدماتی نهادهای مرزبانی مانند سازماندهی پشتیبانی عملیاتی و اطلاعاتی و تحلیلی حفاظت از مرزهای دولتی، تبادل نظر کردند.

دو طرف در مورد تعامل سطح بالا برای شکل گیری همکاری طولانی و تلفیق رویکردها در زمینه امنیت مرزی دو کشور در اتحادیه‌های همگرایی، توافق کردند.

هیات بلاروسی در چارچوب سفر خود به قزاقستان با تجربه این کشور در تاسیسات زیرساختی و واحدهای سرویس مرزبانی کمیته امنیت ملی آشنا شد.

توافق نامه‌های حاصل شده مبنای موثر همکاری بین دو کشور خواهد بود و به روحیه بالای مشارکت استراتژیک بین دو کشور برادر نه تنها در زمینه مرز، بلکه در سایر حوزه‌های دارای اهمیت متقابل سودمند، کمک خواهد کرد.

دیدار مذکور در فضای تفاهم متقابل و همکاری سازنده برگزار شد.