شهرخبر

سه گزینه برای وزارت اطلاعات دولت رئیسی

در میان اسامی مطرح شده برای وزارت اطلاعات دولت رئیسی، نام یک چهره از جامعه روحانیت مبارز به چشم می‌خورد.

فرارو