شهرخبر
مروری بر خواص آب هندوانه
افراد سردمزاج باید در مصرف آن احتیاط کرده و آن را با مصلحش، یعنی عسل، مصرف کنند.

خواص آب هندوانه - اینفوگرافیک