شهرخبر

چگونه روغن سوخته روی گاز را پاک کنیم؟

تمیز کردن شعله های گاز؛ چگونه روغن سوخته روی گاز را پاک کنیم؟ شاید بهترین پیشنهاد این باشد که حداقل برای هفته‌ای یکبار گاز خود را تمیز کنید؛ تا مجبور نباشید خودتان را برای چربی‌های مانده و سوخته روی گاز به زحمت بیندازید. همچنین می‌توانید یک جعبه دستم ...

فرادید