شهرخبر

روحانی: امروز با تکمیل زنجیره فولاد از خام فروشی آن فاصله گرفتیم

رئیس جمهور با اشاره به طرح‌های افتتاح شده در زمینه صنایع فولاد در کشور، گفت: با تکمیل شدن زنجیره فولاد در کشور امروز از خام فروشی این محصول به طور کامل فاصله گرفته ایم.

خبرگزاری میزان