شهرخبر

پسر بچه ای که 80 دندان دارد + تصویر

پسربچه ای 7 ساله که به دلیل دردهای شدید و مکرر به بیمارستان برده شد و بعد از عکسبرداری پزشکان به وجود 80 دندان اضافه در داخل فک او پی برده و بعد از جراحی دندان های اضافه ی او را خارج کردند.

بهداشت نیوز