شهرخبر

مورینیو : از اسپانیا ناامید شدم !

مورینیو : اسپانیا واقعا خوب بازی کرد، اما من ناامید شدم که آنها در وقت های اضافی رویکرد متفاوتی نداشتند

وقایع روز