شهرخبر
اعتراض کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان به معوقات مزدی
کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان از اعتراض صنفی صبح امروز (۱۶ تیر ماه) خود خبر دادند. آن‌ها به دلیل معوقات مالی، برای چند دقیقه‌ای کار در ایستگاه‌های مختلف را متوقف کردند.
اعتراض کارگران نگهداری از خطوط راه آهن آذربایجان به معوقات مزدی

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان از اعتراض صنفی صبح امروز (۱۶ تیر ماه) خود خبر دادند.

آن‌ها به دلیل معوقات مالی، برای چند دقیقه‌ای کار در ایستگاه‌های مختلف را متوقف کردند.

منابع کارگری در ناحیه ریلی آذربایجان در تماسی از توقف محدود کار خبر دادند. آن‌ها اظهار داشتند:  امروز در اعتراض به‌ عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه، برای لحظاتی دست از کار کشیدند.کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات خود گفتند: بعد از گذشت ۱۰۷ روز از آغاز سال جدید کارگران نگهداری خطوط ریلی ناحیه آذربایجان فقط حقوق فروردین ماه خود را دریافت کرده‌اند که در واکنش به این موضوع، آنها که در محور ریلی هشترود تا سلماس مشغول کارند برای حدود ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به نشانه اعتراض کار در ایستگاه‌های مختلف را متوقف کردند.کارگران امور نگهداری خطوط ابنیه فنی آذربایجان اظهار داشتند: درحالی دو ماه حقوق طلبکاریم که با پذیرش پیشنهاد کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق در پانزدهم هر ماه با دو ما تاخیر کنار آمده بودیم. بنابراین کارفرما می‌بایست هر ماه پانزدهم، حقوق کامل دو ماه پیش کارگران را پرداخت کند. یعنی درحال حاضر حقوق اردیبهشت کارگران پرداخت نشده و ما در آستانه سومین ماه قرار داریم.به گفته آن‌ها، براساس برنامه زمان‌بندی شده، نمایندگان کارگران با کارفرما، قرار بود حقوق و دستمزد اردیبهشت ماه کارگران تا پانزدهم تیر ماه به حساب کارگران واریز شود اما هنوز محقق نشده است.کارگران نگهداری آذربایجان همچنین گفتند: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند.کارگران معترض اظهار داشتند: در حال حاضر کسی در راه آهن آذربایجان پاسخگو نیست تا به مشکلاتمان رسیدگی کند.به گفته کارگران ابنیه فنی ناحیه آذربایجان درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد ریلی، کارگران با قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند. 

منبع : ایلنا