نجات لحظه آخری مرد جوان از دهان کوسه / فیلم

در ویدیو زیر شاهد تصاویری وحشتناک از حمله کوسه به یک مرد چترباز خواهید بود.

نجات لحظه آخری مرد جوان از دهان کوسه / فیلم