شهرخبر

جهان در حیرت یک نابغه ایران؛ ثبت رکورد جدید توسط نابغه ایرانی در گینس! / فیلم

مرتضی جاوید توانست با حفظ ۲۷ عدد بهم‌ریخته ظرف ۴ ثانیه، رکورد جهانی را به نام خود و کشورمان ثبت کرد.

جهان در حیرت یک نابغه ایران؛ ثبت رکورد جدید توسط نابغه ایرانی در گینس! / فیلم

"مرتضی جاوید" نابغه ایرانی در چهار ثانیه، ۲۷ رقم را حفظ و بازگو کرد و با اینکار برای سومین بار رکورد حافظه را در جهان به نام خود ثبت کرد.