شهرخبر

تحصیل کودکان لازم التعلیم افغان با دریافت برگه حمایت تحصیلی

نشست روز جهانی پناهنده به صورت مجازی با حضور میترا تیموری، سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور برگزار شد.

تحصیل کودکان لازم التعلیم افغان با دریافت برگه حمایت تحصیلی

به گزارش منیبان؛ میترا تیموری، رپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در این نشست ضمن محکومیت مجدد جنایت ددمنشانه و تروریستی مدرسه سیدالشهدای کابل افغانستان  گفت: سیاست و فرهنگ غالب وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق آموزش و تحصیل دانش آموزان پناهنده تاکید و اهتمام دارد.

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی –اقامتی اظهار داشت: کودکان لازم التعلیم عزیز افغانستانی پس فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بدون ‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت ‌نام شوند، با دریافت برگه ویژه حمایت تحصیلی می توانند در مدارس دولتی و غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران به راحتی ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

او افزود: در حال حاضر بیش از 141 هزار دانش آموز فاقد مدرک هویتی – اقامتی معتبر، تنها با دریافت برگه حمایت تحصیلی در سراسر کشور در شرایطی کاملاً برابر با دانش آموزان ایرانی، همانند آن‌ها و در کنارشان مشغول به تحصیل هستند که با این توضیحات باید گفت در 5 سال اخیر نسبت درصد دانش آموزان اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی – اقامتی معتبر به کل دانش آموزان اتباع خارجی در حال تحصیل در داخل کشور از 18 درصد به 28 درصد افزایش یافته است که این میزان، رشد فزاینده ثبت نام دانش آموزان با برگه حمایت تحصیلی (فاقد مدرک) را به خوبی نمایان می سازد.

تیموری با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش سالانه میلیارد ها ریال جهت تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی هزینه می کند گفت: وزارت آموزش و پرورش در 5 سال اخیر 61 مدرسه در مناطق دارای بیشترین جمعیت دانش‌آموزی اتباع خارجی است با مشارکت سازمان های بینالمللی احداث نمودهاست که به نسبت نیاز کشور، رقم بسیار ناچیزی است که اهتمام و حمایت های هرچه بیشتر سازمان های بین المللی در این حوزه را می طلبد.

document.getElementById('myframe').style.height='600px';