مانتو پروانه دوز رزیتا غفاری /عکس

رزیتا غفاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

تا سحر، شمع و من و پروانه با هم سوختیم..

آنکه بر مقصود نائل شد ، سحر پروانه بود..

 

مانتو پروانه دوز رزیتا غفاری /عکس