ستاره ترکیه ای از رم به مارسی رفت+عکس

چنگیز اوندر ستاره ترکیه ای به صورت قرضی از رم راهی مارسی شد.

مارسی این بازیکن 23 ساله را با بند خرید 8.4 میلیون یورویی به خدمت گرفته است.

چنگیز اوندر