سفیر مکزیک: تلاش می کنم که زمینه همکاری ورزشی ایران و‌مکزیک بویژه در تنیس و فوتبال بوجود آید / آماده امضای تفاهم نامه با مکزیک هستیم