شهرخبر

دیوان محاسبات از واگذاری غیرقانونی اراضی ملی بوشهر جلوگیری کرد

دیوان محاسبات از واگذاری غیرقانونی اراضی ملی بوشهر جلوگیری کرد

دیوان محاسبات کشور از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف حدود ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش دیوان محاسبات کشور از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف حدود ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر جلوگیری شد.

بررسی فرآیند واگذاری اراضی دولتی و ملی ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان نشان می‌دهد که با اقدام به موقع دیوان محاسبات بوشهر از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جهت ایجاد سایت های پرورش میگو و همچنین واگذاری حدود ۵۵ هکتار اراضی ملی بدون رعایت مقررات قانونی به یک تبعه قطری جلوگیری شد.

همچنین به دنبال این پیگیری‌ها و اقدام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مساعدت و همکاری دستگاه قضایی استان بوشهر، حدود ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی واقع در استان بوشهر که در اوایل دهه ۱۳۹۰ توسط شخصی حقیقی تصرف شده بود، رفع تصرف شد و اراضی موصوف به بیت المال بازگشت.

ضمن اینکه با اقدامات دیوان محاسبات استان از واگذاری غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی بنیان توسعه رادین جلوگیری و در نتیجه روند واگذاری به شکل قانونی اصلاح شد.

گزارش دیوان محاسبات استان بوشهر حاکی از آن است که پرونده واگذاری ۲۲ هکتار از اراضی دولتی به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به دلیل عدم وصول ارزش واقعی زمین به مبلغ حدود ۴ میلیارد تومان در حال مستندسازی و ارجاع به دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

همچنین قرارداد واگذاری ۷۲ هکتار دیگر به دلیل عدم بهره برداری از زمین‌های واگذار شده در مدت زمان مشخص فسخ شده است.

این گزارش از ارسال پرونده ای دیگر به دادسرای دیوان محاسبات درخصوص تصرف غیرقانونی و فروش حدود ۶ هزار متر مربع زمین دولتی توسط شهرداری دیلم و ساخت مجتمع تجاری مغایر با مقررات قانونی نیز خبر می دهد.

شایان ذکر است، گزارش دیوان محاسبات بوشهر حاکی از بررسی موضوعات مختلف از جمله روند واگذاری ۳۵ واحد مسکونی و یا زمین مسکونی توسط اداره کل راه و شهرسازی به اشکال مختلف به افراد غیر ذی‌حق، ساخت و سازهای غیرمجاز (نظیر احداث اسکله‌های صیادی، مسافری، نظامی، نفتی و...) بررسی واگذاری ۲۰ هکتار اراضی دولتی به تعاونی‌های مسکن سه اداره کل استانی، واگذاری ۳۳ هکتار از اراضی دولتی به نیروی دریایی ارتش و همچنین عدم تعیین تکلیف نهایی حدود ۷۵۰۰ هکتار از زمین‌های موات منطقه ویژه انرژی پارس دارد که تخلفات آنها در دست بررسی و پیگیری است.