شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#قاضی منصوری#ایران#دادستانی

گره‌های متعدد در پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری

در‌نهایت هفته‌ها گذشت و عدم همکاری دادستانی رومانی با ایران سبب بی‌پاسخ‌ماندن سؤالات در رابطه با دلیل و نحوه مرگ قاضی منصوری شد. نه فیلمی از روز حادثه به نمایش درآمد، نه حتی از افراد مشکوک در همکاری در قتل احتمالی بازجویی صورت گرفت.