راز جنازه زن سوخته در قیام دشت / قاتل دیر اعتراف کرد

جسد سوخته در خاوران کشف شد. جسد سوخته زن برای شناسایی به پزشکی قانونی منتقل شد. نیروهای بسیجی شهر قیامدشت جسد سوخته زن را پیدا کردند. جسد سوخته زن قاتل بوده و ساکن تهران بودند، پس از اختلافات فراوان و زن را به قتل رساند.پرونده جسد سوخته به لحاظ وقوع جنایت در تهران، برای ادامه رسیدگی به دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران در منطقه سه راه آذری منتقل شد.

به گزارش رکنا، میثم یاری رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با اشاره به کشف یک جنازه در بخش خاوران اظهار کرد: یک هفته پیش، جسد یک زن توسط نیروهای بسیجی شهر قیامدشت کشف و با حضور عوامل انتظامی کلانتری ۱۷۴ قیامدشت برای شناسایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی با بیان اینکه جسد مربوط به زنی جوان بود، گفت: این زن در محل دیگری به قتل رسیده و در مسیر جاده خاکی کوه‌های چهل‌قز سوزانده و رها شده بود، که بیشتر قسمت‌های بدن در اثر سوختگی از بین رفته است.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با اشاره به دستورات قضایی برای تشخیص هویت جنازه و شناسایی قاتل تصریح کرد: پس از تحقیقات کامل مشخص شد قاتل، مقتوله را که زن وی بوده و ساکن تهران بودند، پس از اختلافات فراوان و به قتل رساندن در منزل‌شان در تهران، با تهیه بنزین، جسد مقتوله را به کوه‌های چهل‌قز منتقل و آتش زده است.

یاری افزود: بیش از یک ماه پیش قتل اتفاق افتاده و در پایگاه دهم دادسرای جنایی تهران پرونده تشکیل شده بود که یک هفته پیش جسد در حوزه قضایی خاوران کشف و پرونده آن تشکیل شد.

وی گفت: با حضور تیم تشخیص هویت و انجام اقدامات قضایی و پلیسی، با همکاری پلیس پایگاه دهم جنایی، شوهر مقتوله به عنوان مظنون اصلی بازداشت و پس از اعتراف به قتل، با قرار قانونی روانه زندان شد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در پایان خاطرنشان کرد: پرونده به لحاظ وقوع جنایت در تهران، برای ادامه رسیدگی به دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران در منطقه سه راه آذری منتقل شد.