شهرخبر

به صدا درآمدن آژیر خطر در محل سفارت آمریکا در بغداد

به صدا درآمدن آژیر خطر در محل سفارت آمریکا در بغداد

آژیر خطر در محل سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد به صدا در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی از به صدا درآمدن آژیر خطر در محل سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر داد.

در حال تکمیل…