شهرخبر

عکس/ ازدحام جمعیت در خارج از یک مرکز واکسیناسیون

ازدحام جمعیت در خارج از یک مرکز واکسیناسیون

ازدحام جمعیت در خارج از یک مرکز واکسیناسیون در تانگرنگ، اندونزی./عکس: AFP