رسوایی 5 شورای شهری در شهریار / وزارت اطلاعات فاش کرد

رسوایی 5 عضو شورای شهر این بار در شهریار رخ داد. این 5 عضو شورای شهر بعد از این رسوایی دستگیر شدند.

 خبرهای دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که در ادامه اقدامات جدی دادستانی شهریار با مفاسد اقتصادی مسئولین، ساعاتی ۵ عضو دیگر شورای شهر صباشهر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات به اتهام ارتشاء دستگیر شدند.

به گزارش رکنا، گفتنی است مدتی قبل نیز شهردار، معاون عمرانی شهردار، ۲ عضو شورای شهر صباشهر و تعدادی دیگر نیز دستگیر شده بودند.

حالا دیگر هیچ عضوی از شورای شهر صباشهر باقی نمانده است و قطعا شورای شهر تا تشکیل شورای جدید منحل خواهد شد.