کار زشت معلم زن با دانش آموز لو رفت+ هکس

عکسی که به صورت مخفیانه گرفته شده از تنبیه دانش آموز معلم بیرحم را به دردسر انداخت ، مدیر مدرسه با دیدن این تصویر عکس العمل نشان داد.

کار زشت معلم زن با دانش آموز لو رفت+ هکس

به گزارش برنا؛ خانم معلمی که نامش فاش نشده است به طرز بیرحمانه ای یکی از دانش آموزانش را تنبیه کرد ، تصویر این رفتار زشت به طور مخفیانه توسط یکی از کارکنان مدرسه "ولسون" در خیابان گیبسون ضبط و منتشر شد تا مدیریت از وضعیت مطلع شود.

مدیر این دبستان آقای "جوزف شوروکی" بعد از مشاهده این تصویر معلم خاطی را اخراج کرد.

مدیر دبستان به طور رسمی از والدین این کودک و خود دانش آموز عذر خواهی کرد و قول داد که دیگر چنین رفتارهای زشتی تکرار نشود.

او در ادامه گفت:ما با این رفتار زشت به طور جدی برخورد کریم و در جلسه معلمان تذکر داده شد که رفتارهای این چنینی عکس العملی شدید خواهد داشت.

document.getElementById('myframe').style.height='600px';