شهرخبر
دوئل خونین دو پسر نوجوان در تهران بر سر یک دختر

وقتی پسری نوجوان با دختر۱۶ساله در حال گذر از خیابان بود، پسر نوجوان دیگری با آنها چشم در چشم شد و همین مسئله آغاز یک درگیری بود که با قتل پایان یافت.

ساعت 22یکشنبه گذشته 2پسرنوجوان در یکی از خیابان‌های شمال تهران با یکدیگر درگیر شدند که در جریان این درگیری یکی از آنها به سمت دیگری هجوم برد و گردنش را گرفت و او را نقش بر زمین کرد که در این حادثه گردن پسر نوجوان شکست و او از حال رفت. پس از این اتفاق متهم فراری شد و شاهدان به پلیس و اورژانس زنگ زدند. پسری که در این حادثه به‌شدت مصدوم شده بود برای مداوا به بیمارستان انتقال یافت. درحالی‌که مأموران کلانتری تجریش جست‌و‌جوی خود را برای بازداشت متهم فراری آغاز کرده بودند، تیم پزشکی در تکاپو بودند تا فرد مصدوم را از خطر نجات بدهند. اما تلاش آنها بی‌نتیجه ماند و ساعتی بعد از بیمارستان خبر رسید که پسر نوجوان جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرای این جنایت به بازپرس ویژه قتل گزارش شد و او دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد. بررسی‌های اولیه حکایت از این داشت که مقتول شب حادثه به همراه دختر موردعلاقه‌اش که 16ساله بوده در حال گذر از خیابانی در شمال تهران بوده است. عامل این جنایت که او هم پسری نوجوان بود به همراه دوستش از آن خیابان می‌گذشته که با مقتول و دختر موردعلاقه او چشم در چشم شده و با نگاه خیره خود به آنها باعث شده بود که دختر و پسر نوجوان از او دلیل خیره شدنش را بپرسند و همین مسئله موجب شده بود که جدال لفظی بین آنها دربگیرد. پس از آن قاتل ناگهان به سمت مقتول هجوم برده و گردنش را گرفت که او را نقش بر زمین کند و این در حالی بود که شاهدان سعی داشتند با میانجیگری به دعوا خاتمه بدهند. اما متهم در یک چشم برهم زدن دستانش را دور گردن مقتول انداخته و او را به زمین کوبیده که این مسئله باعث شکسته شدن گردن پسر نوجوان و در نهایت مرگ او شد.

با این اطلاعات تلاش مأموران برای دستگیری افرادی که در این درگیری حضور داشتند آغاز شد. آنها موفق شدند دوست قاتل و دختر 16ساله را بازداشت کنند و هم‌اکنون جست‌و‌جو برای دستگیری قاتل ادامه دارد.