شهرخبر

فیلم/ سخنان رهبرانقلاب درباره ترور در تیرماه سال۶۰

رهبر انقلاب نمایه

رهبرانقلاب: وقتی خوب شدم با خودم گفتم حتما خدای متعال از من توقعی دارد.